Thứ Hai , Tháng Bảy 15 2024
Cảm biến PT424-5M-6/18

Cảm biến PT424-5M-6/18

Cảm biến PT424-5M-6/18

Mã hiệu Đầu ra Dải đo Thông số kỹ thuật
Cảm biến PT4604-3M-6 4-20mA 0-3,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex
Cảm biến PT4604-5M-6 4-20mA 0-5,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex
Cảm biến PT4604-7.5M-6 4-20mA 0-7,500psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex
Cảm biến PT4604-10M-6 4-20mA 0-10,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex
Cảm biến PT424-3M-6/18 4-20mA 0-3,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex
Cảm biến PT424-5M-6/18 4-20mA 0-5,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex
Cảm biến PT424-7.5M-6/18 4-20mA 0-7,500psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex
Cảm biến PT424-10M-6/18 4-20mA 0-10,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex
Cảm biến PT4624-3M-6/30 4-20mA 0-3,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+30″Flex
Cảm biến PT4624-5M-6/30 4-20mA 0-5,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+30″Flex
Cảm biến PT4624-7.5M-6/30 4-20mA 0-7,500psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+30″Flex
Cảm biến PT4624-10M-6/30 4-20mA 0-10,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+30″Flex
TCảm biến PT4634-3M-6/18 4-20mA 0-3,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex + T/C-J
TCảm biến PT4634-5M-6/18 4-20mA 0-5,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex + T/C-J
TCảm biến PT4634-7.5M-6/18 4-20mA 0-7,500psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex + T/C-J
TCảm biến PT4634-10M-6/18 4-20mA 0-10,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+18″Flex + T/C-J

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *