Thứ Sáu , Tháng Sáu 2 2023

Recent Posts

Cảm biến PT424-5M-6/18

Cảm biến PT424-5M-6/18 Mã hiệu Đầu ra Dải đo Thông số kỹ thuật Cảm biến PT4604-3M-6 4-20mA 0-3,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm biến PT4604-5M-6 4-20mA 0-5,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm biến PT4604-7.5M-6 4-20mA 0-7,500psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm biến PT4604-10M-6 4-20mA 0-10,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm …

Read More »

Cảm biến MDT462H-1/2-5C-15/46

Cảm biến MDT462H-1/2-5C-15/46 Cảm biến TPT4634-10M-6/18-SIL2 Cảm biến TPT4634-10M-6/18-SIL2 Cảm biến TPT4634-5M-6/18-SIL2 Cảm biến TPT4634-10M-618 Cảm biến MDT462F-M18-3.5C-3246 DYNISCO SPX-2242EA00B17FEFFACAZZ Cảm biến PT412-10M-18 Cảm biến TPT4634-5M-6/18-SIL2 Cảm biến MDT462H-1/2-5C-15/46 Cảm biến PT462E-3.5CB-9/18 Cảm biến MDT462F-M18-35C-40/46A Cảm biến TPT4634-10M-6/18-SIL2 DYNISCO 4622SA00B17DPDDAAAZZ URV Cảm biến NP463-1/2-20MPA-15/45-K DYNISCO 2242SA00M21CEFFBCAZZ Cảm biến MDT462F-1/2-5C-15/46/T80 Cảm …

Read More »

Cảm biến NP462-G3-20MPA-15/45

Cảm biến NP462-G3-20MPA-15/45 DYNISCO EMT4222-Y2-1C-15/46 Cảm biến PT462E-5M-6/18 Cảm biến TPT463E-10M-9/18 Cảm biến TPT4636-10M-6/18 DYNISCO DYNA4 711600 Cảm biến PT124B-131-35MPA-1/2-J 0-10VDC Cảm biến MDT460F-1/2-7C-15(0236289) DYNISCO ATC880-0-3-3 DYNISCO 90108702 Cảm biến PT124B-12350MPA-1/2 Cảm biến PT4624-3.5CK-12/18 Cảm biến PT46A10-63 Cảm biến TPT4634-1/2-350BAR-6/18-TC6 Cảm biến PT4624H-ZCB-1/2-6/18 DYNISCO 711600 Cảm biến MDT462F-M18-50C-15/46 DYNISCO 2243NA25M21CEFFACEZZ …

Read More »