Thứ Hai , Tháng Bảy 15 2024

Tag Archives: PT4604-10M-6

Cảm biến PT424-5M-6/18

Cảm biến PT424-5M-6/18 Mã hiệu Đầu ra Dải đo Thông số kỹ thuật Cảm biến PT4604-3M-6 4-20mA 0-3,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm biến PT4604-5M-6 4-20mA 0-5,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm biến PT4604-7.5M-6 4-20mA 0-7,500psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm biến PT4604-10M-6 4-20mA 0-10,000psi 1/2-20 UNF, 6pin, 6″Stem+NO-Flex Cảm …

Read More »